Филърите са едни от най-популярните и най-прилаганите фармацивтични продукти през последните години в областа на естетичната дерматология.

Филърите са едни от най-популярните и най-прилаганите фармацевтични продукти през последните години в областта на естетичната дерматология. Маркетинговото позициониране на нов продукт е отговорна и важна задача. Ние Ви предлагаме една иновативна разработка на дермални филъри като се аргументираме с новостите в областта на фармацевтичното и химично конструиране, свързано с размера на частиците и свързващите агенти в т. нар. кръстосано свързване при филърните системи. Новите тенденции се диктуват от изискванията на клиентите: по-дълготрайни, по-сигурни, по-лесни за моделиране и по-естетично адаптиращи се към релефа и структурата на лицето.