web_7_6.jpg

Дерматологията е дял от съвременната медицина и като такава в най-пълна степен клиничната дерматология представлява същността на тази медицинска дисциплина. Клиничната дерматология се занимава със диагностицирането, изследването, лечението и терапията при множеството специфични дерматологични заболявания. Клиничната дерматология се характеризира със специфика на медицинския език - термини - който е изключително специфичен по отношение на останалите направления в съвременната медицина. Само добрите специалистите по клинична дерматология могат да диагностицират и лекуват кожните заболявания.