Se_incrementan_procedimientos_esteticos_no_quirurgicos.jpg

Естетичната дерматология е относително нов дял от полето на общата дерматология.

Естетичната дерматология е относително нов дял от полето на общата дерматология и се характеризира с голяма специфика на знанията и уменията на специалистите медици. В исторически аспект може да се каже, че естетичната дерматология се доближава най-много до козметиката като основна цел: спиране процесите на стареене. Бумът в развитието на съвременната наука по отношение на физични, химични и биологични технологии постави естетичната дерматология на изключително почетно място. Съвременните специалисти по естетична дерматология работят с апаратни методи като лазерни системи, радиочестота, ултразвукови модули и други. Откритието на времените импланти на основата на хиалуроновата киселина изгради мощна индустрия в областта на филърните системи. Разработването на нови технологии за производство на важни биологични вещества, фактори на растежа и други, постави основите на нови методики при овладяването на процесите на стареене на кожата.